نصب درب پارکینگ در اصفهان - ساختمان ها

  

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ساختمان آقای مهرشاد ،  خیابان هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
2 ساختمان آقای رناسی ، خیابان سپهسالار کرکره ای 1 دستگاه
3 ساختمان آقای مهندس نواب ، خیابان باغ دریاچه کرکره ای 1 دستگاه
4 ساختمان آقای توکل ، خیابان علامه امینی خیابان فردوس کشویی 1 دستگاه
5 ساختمان آقای نصیریان ، خمینی شهر لولایی 1 دستگاه
6 ساختمان آقای آبدار ، خیابان هزار جریب کشویی دو لنگه 1 دستگاه
7 ساختمان دکتر ریاحی ، چهارباغ خواجو کرکره پارکینگی 2 دستگاه
8 ساختمان آقای محمدی ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
9 ساختمان آقای اکبری ، خیابان امام خمینی لولایی 1 دستگاه
10 ساختمان آقای عقیلی ، خیابان میر کرکره ای 2 دستگاه
11 ساختمان آقای مسائلی ، خیابان ملک لولایی 1 دستگاه
12 ساختمان آقای عباسی ،خیابان شریعتی لولاثی 1 دستگاه
13  ساختمان آقای مهندس کیانی،خیابان سسیمین  لولایی   1 دستگاه 
 14 ساختمان آقای مهندس مالکی ، ملک شهر  کشویی  1 دستگاه 
 15 ساختمان اقای خدادادیان ، خیابان رباط  کشویی  1 دستگاه 
 16 ساختمان /اقای کلاهدوزان ،خیابان مهرگان  لولایی  1 دستگاه 
 17 ساختمان آقای زمانی ، خیابان جی ، سروستان  کشویی  1 دستگاه 
 18 ساختمان آقای کلاهدوزان ، چهارباغ خواجو ، خیابان عافیت  لولایی  1 دستگاه 
 19  ساختمان اقای اسدی ، نایین  کرکره پارکینگی 1 دستگاه
 20 ساختمان اقای مهندس شفیعی ، آبشار اول  کرکره ای  1 دستگاه 
21  ساختمان آقای طاهری ، خمینی شهر   لولایی و کرکره ای 2 دستگاه 
22 ساختمان آقای امینی ، خیابان سروش لولایی 1 دستگاه
23 ساختمان آقای احمدزاده ،خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
24 ساختمان اقای سیلانی ، خیابان نشاط لولایی 1 دستگاه
25 ساختمان آقای نصری پور، بهارستان کرکره ای 2 دستگاه
26 ساختمان آقای مهندس بکتاش ،خیابان مرداویج کشویی دولنگه 1 دستگاه
27 ساختمان اقای مهندس وفایی، خانه اصفهان خیابان رزمندگان لولایی 1 دستگاه
28 ساختمان آقای اکبریان ،مشتاق دوم خیابان مهر کشویی 1 دستگاه
29 ساختمان اقای علوی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
30 ساختمان آقای حاجیان ، خیابان شیخ بهایی کرکره ای 3 دستگاه
31 ساختمان آقای آقایی ، باغ بهادران کرکره پارکینگ 1 دستگاه
32 ساختمان اقای نوروزیان ، خیابان عباس آباد کرکره ای  5 دستگاه
33 ساختمان آقای رفیعی ، زرین شهر کرکره ای 2 دستگاه
34 ساختمان خاننم سیدی ،خیابان هشت بهشت غربی کرکره ای 4 دستگاه
35 ساختمان مینو  ،خیابان توحید جنوبی لولایی 1 دستگاه
36 ساختمان آقای موسوی ،خیابان اردیبهشت کرکره ای 1 دستگاه
37 ساختمان آقای مرتضوی ، بزرگراه شهید آقابابایی کرکره ای 1 دستگاه
38 ساختان خانم فخری ، جاده شیراز لولایی 1 دستگاه
39 ساختمان آقای شکرچیان ، خیابان مسجدسید کرکره ای 5 دستگاه
40 ساختمان آقای مهندس شایسته ، خیابان باهنر کرکره ای 2 دستگاه
41 ساختمان آقای مهندس رنجبر ، خیابان شمس ابادی ریلی 1 دستگاه
42 ساختمان آقای فهیم پور، خیابان جی  کرکره ای 1 دستگاه
43 ساختمان آقای دلایلی ،روشن دشت لولایی 1 دستگاه
44 ساختمان آقای حسینی ،خانه اصفهان کرکره ای 1 دستگاه
45 ساختمان آقای هنرمند ،خیابان هفت دست شرقی لولایی 1 دستگاه
46 ساختمان آقای نادری ، سه راه کهندژ کرکره ای 6 دستگاه
47 ساختمان آقای افقری ،خیابان محتشم کاشانی لولایی 3 دستگاه
48 ساختمان آقای نوروزی ،خیابان آپادانا دوم کرکره ای 2 دستگاه
49 ساختمان آقای حقوقی ، خیابان مسجدسید کرکره ای 1 دستگاه
50 ساختمان اقای کلاهدوزان ،اتوبان چمران کرکره ای 2 دستگاه
51 ساختمان آقای تدین ، خیابان اردیبهشت لولایی 2 دستگاه
52 ساختمان آقای وطن خواه ،خیابان امام خمینی کشویی 1 دستگاه
53 ساختمان آقای مهندس عشوریان ،خیابان توحید لولایی 1 ددستگاه
 54 ساختمان آقای مهندس دادخواه، خیابان فارابی جنوبی  کشویی و لولایی  2 دستگاه 
55 ساختمان اقای عشوریان ، ناژوان کشویی 1 دستگاه
56 ساختمان آقای دکتر نادریان ،خیابان شریعتی کرکره پارکینگی 1 دستگاه
57 ساختمان اقای عاطفی نیا ، خیابان حکیم نظامی لولایی 1 دستگاه
58 ساختمان آقای عکاف زاده ،خیابان جی خیابان رشحه لولایی 1 دستگاه
59 ساختمان آقای حسینی ،خیابان توحید میانی لولایی 1 دستگاه
60 ساختمان آقای خیام نکویی ،چهارباغ بالا لولای 1 دستگاه
61 ساختمان اقای محمدی ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
62 ساختمان آقای مصلحی ،خیابان آشگاه کشویی 1 دستگاه
63 ساختمان آقای حسینی ، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
64 ساختمان اقای بکتاش ،چهارراه مصدق لولایی 2 دستگاه
65 ساختمان آقای موسوی ،خیابان بزرگمهر لولایی تک لنگه 1 دستگاه
66 ساختمان آقای اعظم ، کوی سپاهان لولایی دولنگه 1 دستگاه
67 ساختمان آقای سجادیه ، خیابان میر لولایی 3 لنگه 2 دستگاه
68 ساختمان آقای وعیدی ، خیابان گلزار شمالی لولایی دولنگاه 1 دستگاه
69 ساختمان آقای موسوی ، چهارباغ بالا لولایی دولنگه 1 دستگاه
70 ساختمان آقای محکم کار ، خیابان احمداباد لولایی 1 دستگاه
71 ساختمان آقای صدیقی ، خیابان کمال کرکره ای 1 دستگاه
72 ساختمان آقای استکی ، خیابان فروغی کرکره ای 1 دستگاه
73 ساختمان اقای صادقیان ، شاهین شهر ریلی 1 دستگاه
74 ساختمان آقای طاهرپور ،خیابان رباط دوم کرکره ای 1 دستگاه
75 ساختمان آقای میرهاشمی (کوشا) ، خیابان شیخ کلینی لولایی 1 ستگاه
76 ساختمان آقای علوی ، چهارباغ بالا کرکره ای 1 دستگاه
77 ساختمان آقای مقضی ، خیابان مهرگان کرکره ای 1 دستگاه
78 ساختمان آقای بکتاش ، خیابان مرداویج کرکره ای 1 دستگاه
79 ساختمان آقای انواری ، خیابان حکیم نظامی ریلی دو لنگه 2 دستگاه
80 ساختمان آقای دکتر دهقان ، کوی امام صادق کرکره ای 2 دستگاه
81 ساختمان آقای فشارکی ،خیابان عبدالرزاق کرکره ای 1 دستگاه
82 ساختمان آقای مهندس اوستا ، خیابان نظر غربی لولایی دو لنگه 1 دستگاه
83 ساختمان آقای سرجویی ، حیدر آباد لولایی دو لنگه 1 دستگاه
84 ساختمان آقای مهندس معینی ،خیابان استقلال میانی لولایی 1 دستگاه
85 ساختمان اقای برخورداری ،هشت بهشت شرقی کرکره ای 3 دستگاه
86 ساختمان آقای حاج حسن موحدیان ، جاده نجف آباد کرکره ای 1 دستگاه
87  ساختمان آقای مارانی ، خانه اصفهان زیرسقفی 2 دستگاه
88 ساختمان آقای آجودانیان ،خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
89 ساختمان آقای مهندس موحد ،جاده نجف آباد لولایی 1 دستگاه
90 ساختمان آقای شعرباف ،خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
91 ساختمان آقای حسینی ، خیابان شریف واقفی کشویی 1 دستگاه
92 ساختمان آقای طاهریان ، خیابان سجاد لولایی 1 دستگاه
93 ساختمان آقای زادافشار ، خیابان خاقانی لولای 1 دستگاه
94 ساختمان آقای دکتر عظیمی پور ،کوی امام جعفر صادق لولایی 1 دستگاه
95 ساختمان آقای داوودی ،مسجد لنبان لولایی 1 دستگاه
96 ساختمان آقای خیام نکویی ،خیابان کاشانی لولایی 1 دستگاه
97 ساختمان آقای نیکنام ، خیابان نظر شرقی لولایی 1 دستگاه
98 ساختمان آقای زمانی ،کوی باغ زیار لولایی 1 دستگاه
99 ساختمان آقای صلصالی ،خیابان فردوسی کرکره ای 1 دستگاه
100 ساختمان آقای دایی ،خیابان احمدآباد کرکره ای 1 دستگاه
101 ساختمان آقای مهندس پاکروان ،دروازه دولت لولایی 1 دستگاه
102 ساختمان آقای برنجیان ،خیابان آل خچجند لولایی 1 دستگاه
103 ساختمان آقای دکتر مقدادی ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
104 ساختمان آقای مهندس صادقی ،خیابان گلزار کشویی 1 دستگاه
105 ساختمان آقای مهندس هاشم الحسینی ،خیابان میر لولایی 1 دستگاه
106 ساختمان آقای ممتازپور ،چهارباغ خواجو کرکره ای 2 دستگاه
107 ساختمان آقای قضاوی ،خیابان آبشار کرکره ای 1 دستگاه
108 ساختمان آقای قاسمی ، چهارراه رزمندگان کشویی 1 دستگاه
109 ساختمان آقای غفوریان ، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
110 ساختمان آقای تهرانی ، حیدرآباد لولایی 1 دستگاه
111 ساختمان آقای مهندس دادخواه ، خیابان فارابی جنوبی کشویی و لولایی 2 دستگاه
112 ساختمان آقای حکمت پور ،خیابان خاقانی لولایی 1 دستگاه
113 ساختمان آقای فرید ، خیابان ملک جنوبی لولایی 1 دستگاه
114 ساختمان آقای شرف زاده ،خیابان کهندژ لولایی 1 دستگاه
115 ساختمان آقای رفیعی ، زرین شهر کشویی 2 دستگاه
116 ساختمان آقای اعتصامی ، خیابان فروغی لولایی 1 دستگاه
117 ساختمان آقای ایزدی ، خیابان مشتاق خیابان مهر لولایی 1 دستگاه
118 ساختمان آقای پرورش ،خیابان آذر کشویی 1 دستگاه
119 ساختمان آقای مهندس کیوانی ، شهرک ولیعصرخیابان عرفان فرعی 12 ریلی 2 دستگاه
120 ساختمان آقای مهندس کیوانی ، شهرک ولیعصر خیابان معرفت فرعی 13 ریلی 2 دستگاه
121 ساختمان آقای مهندس میرزاییان ، خیابان سپیده کاشانی لولایی 1 دستگاه
122 ساختمان آقای غیاثی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
123 ساختمان آقای صابری ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
124 ساختمان آقای رضایی ، مسجد مصلی لولایی 1 دستگاه
125 ساختمان آقای علینقیان ، خیابان مطهری لولایی 1 دستگاه
126 ساختمان آقای علینقیان ، خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
127 ساختمان آقای باباگلی ، خیابان عباس آباد لولایی 1 دستگاه
128 ساختمان آقای کشاورز ، خیابان مجمر لولایی 1 دستگاه
129 ساختمان آقای قاسمی ، خیابان شیخ صدوق کشویی 1 دستگاه
130 ساختمان آقای قاضی زاده ، خیابان شمس آبادی لولایی کشویی 1 دستگاه
131 ساختمان آقای دکتر کلانتری ، پل شیری لولایی 2 دستگاه
132 ساختمان آقای امیری ،خیابان فارابی شمالی لولایی 1 دستگاه
133 ساختمان آقای دولت آبادی ،خیابان شهید موحدیان لولایی کشویی 3 دستگاه
134 ساختمان آقای مهندس سعادت نیا ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
135 ساختمان آقای مهدوی ، خیابان کاوه کشویی 1 دستگاه
136 ساختمان آقای مهندس مغزیان ،چهارباغ خواجو کشویی 3 لنگه 1 دستگاه
137 ساختمان آقای مهندس رفیعیان ،خیابان آذر لولایی 1 دستگاه
138 ساختمان آقای دکتر اخوان ، خیابان آذر کشویی 1 دستگاه
139 ساختمان آقای یزدانی ، خیابان حکیم نظامی لولایی کشویی 3 دستگاه
140 ساختمان آقای مهندس احمدی ،خیابان مهر لولایی 2 دستگاه
141 ساختمان آقای اخوانن ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
142 ساختمان آقای مهندس سلجوقیان ،خیابان محتشم کاشانی کشویی یک لنگه 1 دستگاه
143 ساختمان آقای سجادیه ، چرخاب لولایی 1 دستگاه
144 ساختمان آقای راست قلم ،بلوار ملت لولایی 1 دستگاه
145 ساختمان آقای جنتی ، خیابان ابوالحسن اصفهانی لولایی 1 دستگاه
146 ساختمان آقاای میرصفیان ،خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
147 ساختمان آقای میرخندان ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
148 ساختمان آقای دکتر حاج حسینی ، خیابان شیخ بهایی کشویی روی هم بازشو 2 دستگاه
149 ساختمان آقای دکتر شهشهان ،خیابان شریعتی لولایی 1 دستگاه
150 ساختمان آقای میرخلف ، چهارباغ پایین کشویی یکطرفه 1 دستگاه
151 ساختمان آقای رضایی ، خیابان ابن سینا لولایی دو لنگه 1 دستگاه
152 ساختمان آقای مهندس صادقیان ،خانه اصفهان لولایی 1 دستگاه
153 ساختمان آقای مویدی زاده ،خانه اصفهان لولایی 3 دستگاه
154 ساختمان آقای مهندس جانفزا ، خیابان مهرآباد لولایی 2 دستگاه
155 ساختمان آقای تحویلیان ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
156 ساختمان دیانا ، جی شیر خیابان سروستان لولایی تک لنگه 1 دستگاه
157 ساختمان آقای سلیمی ، خیابان میر ریلی تک لنگه 1 دستگاه
158 ساختمان آقای مهندس افضل ، خیابان ابوذر زیرسقفی 2 دستگاه
159 ساختمان آقای مهندس اوستا،خیابان رباط سوم زیرسقفی 1 دستگاه
160 ساختمان آقای مهندس اوستا ، خیابان نظر غربی  کرکره ای 3 دستگاه
161 ساختمان آقای مهندس ملکی ، خیابان حکیم نظامی کرکره پلی کربنات 1 دستگاه
 162 ساختمان خانم لقمانی ، خیابن نظر میانی  ریلی تک لنگه  1 دستگاه 
 163 ساختمان القای جاویدان ، خیابان فردوسی  کرکره ای  2 دستگاه 
 164 ساختمان آقای مهندس محسنی ، خیابان فیض  لولایی  1 دستگاه 
 165 ساختمان آقای مهندس محسنی ، خیابان فیض  ریلی روی هم بازشو  2 دستگاه 
 166  ساختمان آقای فاتحی فر ، خیابان شریف واقفی کرکره ای  1 دستگاه 
 167 ساختمان آقای فارسی ، خیابان استقلال شمالی  لولایی  1 دستگاه 
 168  ساختمان آقای مهندس سماواتیان، اتوبان خرازی  ریلی سه لنگه 1 دستگاه 
 169 ساختمان آقای مهندس میرهاشمی ، خیابان خاقانی 

لولایی 

1 دستگاه 
 170  ساختمان آقای سماوی ، خیابان همدانیان ریلی  1 دستگاه 
 171 ساختمان آقای مدنی ، خیابان آتشگاه  کرکره ای و لولایی  2 دستگاه 
 172 ساختمان آقای عشوریان ،خیابان آزادی  لولایی  1 دستگاه 
 173 ساختمان آقای خراسانی ، بهارستان  ریلی  1 دستگاه 
 174  ساختمان آقای آجودانیان ، خیابان نظر شرقی لولایی  1 دستگاه 
 175  ساختمان آقای ناظمی ، بلوار ملت  سکشنال  1 دستگاه
 176  ساختمان آقای محمودیان ، خیابان برازنده ریلی  1 دستگاه 
 177  ساختمان آقای کریم زاده ، خیابان آبشار اول  لولایی  1 دستگاه
 178 ساختمان اقای بشیری ، خیابان مشتاق دوم ، خیابان مهر  لولایی  1 دستگاه 
 179  ساختمان آقای علیمحمدی ، جاده شیراز ، مرق لولایی  1 دستگاه 
 180 ساختمان آقای مرعشی ، خیابان ملاصدرا  ریلی 4 لنگه  2 دستگاه 
 181 ساختمان آقای مرعشی ، خیابان ملاصدرا  کرکره ای،درب ورود به واحد  1 دستگاه 
182 ساختمان آقای پورطاهر ، خیابان رباط دوم لولایی  1 دستگاه

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل