رزومه کاری درب اتوماتیک پارکینگ در اصفهان - 220 دستگاه درب (2)

نصب درب پارکینگ در اصفهان - ساختمان ها

ردیف آدرس و محل نصب سیستم نوع سیستم تعداد
1 ساختمان آقای مهندس رحیمی،خیابان شریف واقفی کرکره ای 15 دستگاه
2 ساختمان آقای  مهندس اوستا،چهارباغ بالا کرکره ای 9 دستگاه
3 ساختمان آقای زاهدی،خیابان کمال کرکره ای 9 دستگاه
4 ساختمان آقای موسوی ، خیابان پروین کرکره ای 8 دستگاه
5 ساختمان آقای  مهندس امامی ،22بهمن کرکره ای 8 دستگاه
6 ساختمان شرکت طرح افرا ، خیابان بزرگمهر کشویی 7 دستگاه
7 ساختمان آقای کندری ، خیابان آذر کشویی 7 دستگاه
8 ساختمان آقای مهندس تلکینی ، مشتاق دوم کشویی تلسکوپی 7 دستگاه
9 ساختمان آقای مهندس خشوعی ، خیابان 5 رمضان کشویی تلسکوپی 6 دستگاه
10 ساختمان آقای طالبی ، خیابان آتش کرکره ای 6 دستگاه
11 ساختمان آقای شرف زاده ، خیابان اشرفی اصفهانی کرکره ای 6 دستگاه
12 ساختمان آقای دکتر خدادادی ، خیابان شیخ صدوق کشویی تلسکوپی 6 دستگاه
13 ساختمان آقای فولادی نژاد ، خیابان فیض کرکره ای 6 دستگاه
14 ساختمان آقای  مهندس آبدار،خیابان  کاوه کرکره ای 6 دستگاه
15 ساختمان آقای مهندس دادخواه ، فارابی جنوبی کشویی ، لولایی و کرکره ای 5 دستگاه
16 ساختمان آقای خدادایان ، خیابان رباط کشویی 5 دستگاه
17 ساختمان آقای حاج هاشمی،خیابان  رزمندگان لولایی تلسکوپی 5 دستگاه
18 ساختمان آقای حسینی ، مشتاق دوم کشویی دوطرفه 5 دستگاه
19 ساختمان آقای مهندس خیرخواه ، خیابان خاقانی کرکره سکوریت 5 دستگاه
20 ساختمان آقای نوروزیان، خیابان عباس آباد کرکره ای 5 دستگاه
21 ساختمان آقای مهندس رنجبر،خیابان  باهنر تلسکوپی 5 دستگاه
22 ساختمان آقای حجازی،خیابان  استانداری کرکره ای 5 دستگاه
23 ساختمان آقای مهندس صادقی ، خیابان گلزار کرکره و لولایی 5 دستگاه
24 ساختمان آقای موسوی ، خیابان نظر غربی لولاییی و سکوریت 4 دستگاه
25 ساختمان آقای راست قلم ، خیابان وحید کرکره و لولایی 4 دستگاه
26 ساختمان آقای تهرانی ، خیابان حمزه جنوبی لولایی و کشویی 4 دستگاه
27 ساختمان آقای قدیریان ، خیابان میرزا طاهر کرکره ای 4 دستگاه
28 ساختمان آقای مهندس پورجم ، ملک شهر کرکره ای 4 دستگاه
29 ساختمان آقای مهندس موحدیان ، ناژوان کشویی 4 دستگاه
30 ساختمان آقای اعرفی ، خیابان آل خجند کشویی و لولایی 4 دستگاه
31 ساختمان آقای سرمدی ، خیابان ابن سینا کشویی و لولایی 4 دستگاه
32 ساختمان مهندس کیوانی ،شهرک ولیعصر ریلی 4 دستگاه
33 ساختمان آقای قمی نژاد ، خیابان مسجدسید کرکره ای 4 دستگاه
34 ساختمان آقای حسینی،هفت دست ریلی 4 دستگاه
35 ساختمان دکتر شریعت زاده،هفت دست کرکره ای 4 دستگاه
36 ساختمان آقای مهندس یوسفی،خ جابر انصاری کشویی 4 دستگاه
37 ساختمان آقای مهندس پیکانیان ، خیابان فروغی تلسکوپی دوطرفه 4 دستگاه
38 ساختمان آقای مهندس مقضی،بلوار ملت کرکره ای 2 دستگاه
39 ساختمان مهندس اشرف خراسانی،خ بزرگمهر ریلی 2 دستگاه
40 ساختمان آقای ترابی ، خیابان رباط سوم کرکره ای 3 دستگاه
41 ساختمان آقای کریمیان ، شهرک سیمرغ کرکره ای 3 دستگاه
42 ساختمان مهندس  میرزاییان،خ سپیده کاشانی کشویی 3 دستگاه
43 ساختمان آقای عرب ، چهارراه آذر کشویی و لولایی 3 دستگاه
44 ساختمان آقای مهندس بهنامی نیا ، خیابان مهرگان کشویی و لولایی 3 دستگاه
45 ساختمان آقای کندری ، خیابان آل خجند کشویی 3 دستگاه
46 ساختمان آقای مهندس نوری ،بلوار آیینه خانه لولایی و کشویی اسلایدینگ 3 دستگاه
47 ساختمان آقای راست قلم ، خیابان باغ دریاچه لولایی و کشویی 3 دستگاه
48 ساختمان آقای مهندس گلشنی، خیابان آتشگاه کرکره ای 3 دستگاه
49 ساختمان آقای بغزیان ، خیابان نظر غربی کرکره ای 2 دستگاه
50 ساختمان آقای هادی ، خیابان آبشار دوم کرکره ای 2 دستگاه
51 ساختمان آقای صمدی ، خیابان باغ دریاچه لولایی 2 دستگاه
52 ساختمان آقای مهندس نیکفر ، خیابان میرزا طاهر کرکره ای 2 دستگاه
53 ساختمان اقای مهندس کیوانی ، شهرک ولی عصر کشویی 2 دستگاه
54 ساختمان مهندس امیری،قلعه شور ریلی 1 دستگاه
55 ساختمان مهندس رنجبر، رباط اول ریلی 2 دستگاه
56 ساختمان آقای صادق پور ، خمینی شهر لولایی 2 دستگاه
57 ساختمان آقای ملکیان ، چهارباغ خواجو لولایی 2 دستگاه
58 ساختمان آقای مهندس قاضی زاده ، بهارستان لولایی 2 دستگاه
59 ساختمان آقای مهندس مستاجران، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
60 ساختمان آقای محمودی ، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
61 ساختمان آقای مهندس نیک فر ، خیابان میرزاطاهر لولایی 1 دستگاه
62 ساختمان آقای فرخ نژاد ، خیابان جابر انصاری کرکره ای 1 دستگاه
63 ساختمان آقای مهندس ایرانپور ، خیابان فارابی لولایی 1 دستگاه
64 ساختمان آقای مهندس حیدرزاده، خیابان بزرگمهر لولایی 1 دستگاه
65 ساختمان آقای حاج حسینی ،چهارراه وفایی کشویی 1 دستگاه
66 ساختمان آقای ایرانپور ، خیابان مصلی لولایی 1 دستگاه
67 ساختمان آقای مهندس ترابی ، خیابان هفت دست کشویی 1 دستگاه
68 ساختمان آقای مهندس حججی ، خیابان توحید لولایی 1 دستگاه
69 ساختمان آقای لباف ، خیابان میر لولایی 1 دستگاه
70 ساختمان آقای اعلمی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
71 ساختمان آقای مهندس قویدست،خیابان شیخ کلینی لولایی 1 دستگاه
72 ساختمان آقای دکتر رفیعی ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
73 ساختمان آقای آقایی، خیابان علامه امینی لولایی 1 دستگاه
74 ساختمان آقای مهذب نیا ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
75 ساختمان آقای مزروعی ، خانه اصفهان کرکره ای 1 دستگاه
76 ساختمان آقای امامی ، خیابان میرداماد کشویی 1 دستگاه
77 ساختمان آقای نقشینه ، خیابان عباس آباد کرکره ای 1 دستگاه
78 ساختمان آقای آرمانپور ، چهارباغ خواجو کشویی 1 دستگاه
79 ساختمان مهندس شریعت ، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
80 ساختمان آقای محرابی ، خمینی شهر کرکره ای 1 دستگاه
81  ساختمان آقای سعادت نیا،آپادانا لولایی 1 دستگاه
82 ساختمان آقای بانک ، چهارباغ بالا کشویی 2 طرفه 3 دستگاه
83 ساختمان آقای مهندس پوریای ولی ، خیابان منوچهری لولایی و کرکره ای 3 دستگاه
84  ساختمان آقای مهندس مقضی ، خیابان آبشار اول کشویی و لولایی 2 دستگاه
85 ساختمان آقای پاکدل ، خیابان رباط اول کرکره ای 2 دستگاه
86  ساختمان آقای مهندس مالکی ، ملک شهر کرکره ای 3 دستگاه
87 ساختمان مهندس امین جواهری،فارابی شمالی کرکره ای 1 دستگاه
88  ساختمان آقای مهندس موحد ،خیابان شمس آبادی کشویی و لولایی 2 دستگاه
89  ساختمان آقای مهندس هنرمند ،آپادانا اول کرکره ای 2 دستگاه
90  ساختمان آقای حسن پور ، خیابان هزار جریب کشویی و لولایی 2 دستگاه
91  ساختمان آقای مریخی پور ، خیابان آپادانا دوم کشویی و لولایی 2 دستگاه
92  ساختمان آقای حسینی ، خیابان ملاصدرا لولایی 2 دستگاه
93  ساختمان آقای شاه محمدی ، خیابان شیخ صدوق جنوبی کشویی دوطرفه 2 دستگاه
94  ساختمان آقای حکمت پناه ، خیابان کشاورز کرکره ای 2 دستگاه
95  ساختمان آقای مهندس موسوی خواه ، مشتاق دوم کشویی 2 دستگاه
96  ساختمان آقای مهندس طلاکش ، خیابان خیام لولایی 2 دستگاه
97 ساختمان آقای رحمانی ، خیابان جابر انصاری کشویی 2 دستگاه
98  ساختمان آقای اسفندیاری ، بلوار میرزا کوچک خان کرکره ای 2 دستگاه
99  ساختمان آقای دکتر شکریان ، خیابان مشتاق سوم کشویی تلسکوپی 2 دستگاه
100  ساختمان آقای مهماندوست ، سپاهان شهر لولایی 2 دستگاه
101  ساختمان آقای سجادیه ، خیابان ملاصدرا لولایی 2 دستگاه
102  ساختمان آقای حاج حسینی ، بهارستان کرکره ای 2 دستگاه
103  ساختمان خانم پورخلیلی ، چهارراه پیروزی لولایی 3 دستگاه
104  ساختمان آقای مرادیان ، شاهین شهر لولایی و کرکره ای 3 دستگاه
105  ساختمان آقای رفیعیان ، خیابان کمال کرکره ای 2 دستگاه
106  ساختمان آقای مهندس امامی ، شهرک صنعتی دهسرخ کرکره ای 2 دستگاه
107  ساختمان آقای انگشترساز ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
108  ساختمان آقای رفیعیان ، خیابان آبشار سوم کرکره ای 2 دستگاه
109  ساختمان آقای کامیاب ، خیابان همدانیان لولایی 2 دستگاه
110  ساختمان آقای شیرین پرور ، خیابان ملاصدرا لولایی 2 دستگاه
111  ساختمان آقای کربلاییان ، خیابان هفت دست شرقی کرکره ای لولایی 2 دستگاه
112  ساختمان آقای دکتر گلشن ، خانه اصفهان کرکره ای و لولایی 2 دستگاه
113  ساختمان آقای دکتر ایران نژاد ، خیابان آپادانا دوم کرکره ای 1 دستگاه
114  ساختمان آقای دکتر صادقیان ، خیابان شریف واقفی لولایی 1 دستگاه
115  ساختمان آقای کریم باغچه ، طرقرود لولایی 1 دستگاه
116  ساختمان آقای اسدی ، خیابان میرزا طاهر کرکره ای 1 دستگاه
117  ساختمان آقای رفیعیان ، خیابان میرداماد کرکره ای 1 دستگاه
118  ساختمان آقای روحانی ، ملک شهر لولایی 1 دستگاه
119 ساختمان آقای بینا ، خیابان استقلال جنوبی کرکره ای 1 دستگاه
120  ساختمان آقای مقضی ، بلوار ملت کرکره ای 1 دستگاه
121  ساختمان آقای مهندس مقضی ، خیابان آبشار سوم کرکره ای 1 دستگاه
122  ساختمان آقای کاموسیان ، خیابان رباط اول لولایی 1 دستگاه
123  ساختمان آقای عشوریان ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
124 ساختمان آقای مهندس طالبی ، خیابان آتش لولایی 1 دستگاه
125  ساختمان آقای علمداری ، خیابان وحید لولایی 1 دستگاه
126 ساختمان آقای مهندس مالکی ، چهارراه نیکبخت کرکره ای 1 دستگاه
127  ساختمان آقای معین ، خیابان خیام لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
128  ساختمان آقای راست قلم ،خیابان 5 رمضان لولایی 1 دستگاه
129  ساختمان آقای مهندس عشوریان ، خیابان طیب لولایی 1 دستگاه
130 ساختمان آقای عاطف ، خیابان حکیم نظامی کشویی 1 دستگاه
131  ساختمان آقای سنبلستان ، خیابان هشت بهشت غربی کشویی یکطرفه 1 دستگاه
132  ساختمان آقای مهندس پناهی ، خیابان دشتستان لولایی 1 دستگاه
133  ساختمان علیمیرزا ، خیابان شیخ صدوق شمالی لولایی 1 دستگاه
134  ساختمان آقای بخت افروز ، خیابان عبدالرزاق لولایی 1 دستگاه
135  ساختمان آقای مهندس خیرخواه ، سه راه پینارت کرکره ای 1 دستگاه
136 ساختمان خانم حسینی ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
137  ساختمان خانم یمانی ، کوی امام جعفرصادق کشویی 1 دستگاه
138  ساختمان خانم توانگریان ، خیابان رباط دوم لولایی 1 دستگاه
139  ساختمان آقای کاظمی ، اشکاوند لولایی 1 دستگاه
140  ساختمان آقای بهزادان ، خیابان استانداری لولایی 1 دستگاه
141  ساختمان آقای یداللهی ، خیابان نظر شرقی کرکره ای 1 دستگاه
142  ساختمان آقای ابراهیمی ، خیابان جی لولایی 1 دستگاه
143  ساختمان آقای فلاح ، خیابان همدانیان لولایی 1 دستگاه
144  ساختمان آقای سمیع زاده، خیابان هزارجریب لولایی 1 دستگاه
145 ساختمان آقای مهندس حاتمیان ، خیابان ملاصدرا لولایی 1 دستگاه
146 ساختمان آقای تقی پور ، خیابان مرداویج لولایی 1 دستگاه
147  ساختمان آقای مهندس میررمضانی ، خیابان مهرآباد لولایی 1 دستگاه
148  ساختمان اقای مهندس نظرپور ، خیابان آذر کرکره ای 1 دستگاه
149  ساختمان آقای مهندس جانفزا ، خیابان مهرآباد کرکره ای 1 دستگاه
150  ساختمان آقای مهندس پناهی ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
151  ساختمان آقای مهندس طلاکش ، خیابان دکتر بهشتی لولایی 1 دستگاه
152  ساختمان آقای صفاپور ، خیابان صائب لولایی 1 دستگاه
153  ساختمان آقای منعمیان ، خیابان شریف واقفی کرکره ای 1 دستگاه
154  ساختمان آقای حکیمی ، خیابان عسگریه لولایی 1 دستگاه
155  ساختمان آقای طلاکش ، خیابان مقداد لولایی 1 دستگاه
156  ساختمان آقای دلایلی ، روشن دشت لولایی 1 دستگاه
157  ساختمان آقای مهندس کیانی ، سه راه سیمین لولایی 1 دستگاه
158  ساختمان آقای هنرمند ، خیابان آپادانا اول لولایی 1 دستگاه
159 ساختمان آقای کلاهدوزان ، خیابان آبشار سوم لولایی 1 دستگاه
160  ساختمان آقای آقایی،خیابان رودکی لولایی 1 دستگاه
161  ساختمان آقای مهندس ادهمی ، خیابان هشت بهشت کشویی 1 دستگاه
162  ساختمان آقای طحانی ، خیابان فردوسی لولایی 1 دستگاه
163  ساختمان آقای شریعت ، چهارباغ خواجو کرکره ای 1 دستگاه
164  ساختمان آقای نجاریان ، خیابان مدرس کرکره ای 1 دستگاه
165  ساختمان آقای مهندس مالکی ، ملک شهر کشویی 1 دستگاه
166 ساختمان آقای جانقربان ، اتوبان خیام کشویی 1 دستگاه
167  ساختمان آاقای مهندس قاضی عسکر ، خیابان احمدآباد لولایی 1 دستگاه
168 ساختمان آقای رستگارپناه ، خیابان احمدآباد لولایی 1 دستگاه
169 ساختمان آقای لباف ،پل شیری لولایی 1 دستگاه
170  ساختمان آقای پیکانیان،خیابان  فروغی لولایی 1 دستگاه
171  ساختمان آقای مهندس مرتضوی ، آپادانا اول کرکره ای 2 دستگاه
172  ساختمان کاخ،خیابان میرزا طاهر کرکره ای 2 دستگاه
173  ساختمان شقایق،خیابان میر لولایی 1 دستگاه
174  ساختمان بهار ، خیابان مصلی کشویی 2 دستگاه
175  ساختمان یاسمن ،خیابان  استانداری کرکره ای 3 دستگاه
176  ساختمان الماس ، چهارباغ خواجو لولایی 1 دستگاه
177  ساختمان ساحل ،خیابان  فردوسی لولایی 1 دستگاه
178  ساختمان مهندس صادقی،خیابان شریف واقفی کشویی 2 دستگاه
179  ساختمان آقای بازرگان،خیابان شهریار جنوبی کرکره ای 2 دستگاه
180  ساختمان های آقای مهندس طالبی ، ترمینال زاینده رود لولایی 2 دستگاه
181  ساختمان آقای آقایی ، باغ بهادران لولایی و کرکره ای 2 دستگاه
182  ساختمان آقای ریاضی پور ، خیابان میرداماد کرکره ای 2 دستگاه
183  ساختمان مهندس رشادی ، خیابان مهرداد شرقی لولایی 4 لنگه 1 دستگاه
184  ساختمان مهندس رنجبر،خیابان 5 رمضان کرکره ای 1 دستگاه
185 ساختمان آقای مهندس شفیع اف ، خیابان نشاط کشویی 1 دستگاه
186  ساختمان آقای موسوی ،خیابان  جی لولایی 2 دستگاه
187 ساختمان آقای صانعیان،چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
188  ساختمان آقای سجادیه ، خیابان نظر شرقی لولایی 2 دستگاه
189 ساختمان آقای مهندس کتیرایی ، خیابان آپادانا اول تلسکوپی و لولایی 2 دستگاه
190  ساختمان حضرت خدیجه ،خیابان جی لولایی 1 دستگاه
191  ساختمان مهندس میرزاییان،خیابان سپیده کاشانی لولایی 1 دستگاه
192  ساختمان آقای صادقیان،شهرک سیمرغ کرکره ای 3 دستگاه
193  ساختمان آقای دادخواه ،خیابان  فارابی جنوبی کشویی و لولایی 2 دستگاه
194 ساختمان مینو،خیابان توحید جنوبی لولایی 1 دستگاه
195   ساختمان شمس آبادی،خیابان شمس آبادی ریلی 1 دستگاه
196  ساختمان اقای مهندس کیوان ، چهارباغ بالا لولایی 1 دستگاه
197  ساختمان آقای مهندس مشرف ، خیابان ابوذر لولایی 1 دستگاه
198 ساختمان آقای مهندس شبانیان ، چهارباغ بالا کشویی تلسکوپی 2 دستگاه
199 ساختمان آقای ترکان ، خیابان آیت الله اصفهانی لولایی 2 دستگاه
200  ساختمان آقای مسائلی ، خیابان مشتاق دوم لولایی 1 دستگاه
201 ساختمان آقای رنجبر ، خیابان شمس آبادی لولایی 1 دستگاه
202 ساختمان آقای رنجبر ، خیابان کمال اسماعیل لولایی 1 دستگاه
203 ساختمان آقای سرمدی ، خیابان ابن سینا لولایی 1 دستگاه
204 ساختمان آقای شفیعی ، خیابان محتشم کاشانی لولایی 1 دستگاه
205 ساختمان آقای پناهی ، سپاهان شهر لولایی 1 دستگاه
206 ساختمان آقای دهقانی ، خیابان میر کرکره ای 2 دستگاه
207 ساختمان آقای ملکیان ، دولت آباد لولایی 2 دستگاه
208 ساختمان آقای مهندس رحیمی ، خیابان جابر انصاری لولایی 1 دستگاه
209 ساختمان آقای درودیان ، خیابان نظر میانی کرکره ای 1 دستگاه
210 ساختمان آقای امین جواهری ،خیابان فارابی شمالی زیرسقفی و ریلی 2 دستگاه
211 ساختمان آقای توسلی ، بزرگراه صیادشیرازی لولایی 3 دستگاه
212 ساختمان آقای عابدی ، فلکه احمدآباد کرکره ای 8 دستگاه
213 ساختمان آقای حضوربخش ، خیابان حکیم شفایی لولایی 1 دستگاه
214  ساختمان آقای بکتاش ،خیابان مرداویج کشویی یک لنگه  1 دستگاه 
215  ساختمان آقای ملکیان ، چهارباغ خواجو لولایی دو لنگه  2 دستگاه 
216  ساختمان آقای حاتمیان ، خیابان فرایبورگ لولایی 2 لنگه  1 دستگاه 
217  ساختمان آقای لباف ، خیابان نظر شرقی لولایی 2 لنگه 1 دستگاه 
218  ساختمان آقای پاک نژاد ، خیابان عبدالرزاق کرکره ای  1 دستگاه 
219 ساختمان آقای موحد ، خیابان میرداماد  لولایی 2 لنگه  1 دستگاه 
220  ساختمان آقای افسری پور، بلوار کشاورز لولایی تک لنگه  1 دستگاه 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل