به منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع، کلیه فعالیت های گروه اعم از کارشناسی، عقد قرارداد، فروش و خدمات پس از فروش، حسابداری و کارپردازی تحت نظر مستقیم مدیرعامل جناب آقای عبدالحسین موحدیان عطار در واحد مدیریت سازماندهی و نظارت می گردد. 

da7

da2

 d13

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید