به منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع ، کلیه فعالیت های گروه اعم از کارشناسی ، عقد قرارداد ، فروش و خدمات پس از فروش ، حسابداری و کارپردازی تحت نظر مستقیم مدیرعامل جناب آقای عبدالحسین موحدیان عطار در واحد مدیریت سازماندهی و نظارت می شود . 

da7

da2

 d13

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل