کلیه فعالیت های مربوط به اعزام کارشناس و امورمربوط به نصب و خـدمات پس از فروش ،  ، با بهـره گیری از کادر مجـرب و آمـوزش دیده در دپارتمـان نصب و خـدمات، برنامه ریزی و اجرا می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

منوی موبایل