کلیه فعالیت های مربوط به اعزام کارشناس و امورمربوط به نصب و خـدمات پس از فروش، با بهـره گیری از کادر مجـرب و آمـوزش دیده در دپارتمـان نصب و خـدمات، برنامه ریزی و اجرا می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید