aave

 درب اتوماتیک تلسکوپی به این منظور طراحی شده تا حداکثر عرض باز شو (بازشو حدود دو سوم) دهانه را برای ورودی مکان هایی که نیازمند باز شوی عریض تری هستند ارایه نماید. انواع این درب عبارتند از :

 

درب اتوماتیک 4 لنگه متحرک راه حلی مناسب برای دست یابی به حداکثر عرض بازشو در مکانیزم کشویی و برای ورودی های معمولی است. در این درب به ازای دو لنگه ثابت، 4 لنگه متحرک وجود دارد که لنگه متحرک دوم با نصف سرعت لنگه متحرک اول حرکت می کند و در پایان مسیر روی لنگه ثابت قرار می گیرد.

  • درب اتوماتیک تلسکوپی با 1 لنگه ثابت و 2 لنگه متحرک :

 دراین درب دو سوم عرض باز شو قابل دست یافتن می باشد و دو لنگه متحرک به صورت کشویی حرکت و روی لنگه ثابت قرار می گیرد.

 درب تلسکوپی اتوماتیک با 4 لنگه متحرک و بدون لنگه یا پانل ثابت :

 در این درب به علت نیاز به تمام عرض باز شو، 4 لنگه متحرک روی فضای جانبی که معمولا دیوار است به حرکت در می آید.

  • درب اتوماتیک تلسکوپی بدون پانل ثابت فقط با 2 لنگه متحرک :

این درب اتوماتیک کشویی نیز امکان بهره برداری از تمام عرض دهانه با بهره گیری از دیوارها و فضای جانبی و بدون استفاده از لنگه ثابت را فراهم می آورد و معمولا مناسب مکان هایی است که به علت عرض کم دهانه، امکان نصب درب تلسکوپیک به صورت استاندارد و کامل فراهم نیست.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید