فرم تماس

اطلاعات تماس

دفتر اصفهان

اصفهان، خیابان هشت بهشت غربی، چهارراه گلزار، جنب کوچه 23، مجتمع اداری هشت بهشت، طبقه اول، واحد 15

تلفن: 031-32750900

تلفکس: 031-32675265


کلینیک حفاظتی ایران

اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی، چهارراه گلزار، مجتمع اداری هشت بهشت، طبقه اول، واحد 15

تلفن: 031-32750900

تلفکس: 031-32750902