توسعه بازار و تبلیغات

 da3

 جهت آشنائی هرچه بیشتر عموم شهروندان، شرکت های خدماتی ، ساختمانی  و ارگانهای دولتی از حوزه فعالیت های گروه حفاظتی سپاس ، کلیه امور مربوط به تبلیغات و بازاریابی و به روز رسانی سایت ، این گروه بصورت روزانه در دپارتمان توسعه بازار و تبلیغات انجام می پذیرد.

 

نصب و خدمات

 

کلیه فعالیت های مربوط به اعزام کارشناس و امورمربوط به نصب و خـدمات پس از فروش ، نقشه کشی و طراحی سیستم های دوربین مداربسته ، اعلام سرقت ، اعلام و اطفاء حریق ، خانه هوشمند و کنترل تردد ( FRID ) ، با بهـره گیری از حـدود 20 نفر پرسـنل کادر مجـرب و آمـوزش دیده در دپارتمـان نصب و خـدمات، برنامه ریزی و اجرا می گردد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فروش

d2

 در این دپارتمان کلیه امور مربوط به ثبت سفارش، خرید تجهیزات و سیستم های مورد نیاز واحدهای مختلف گروه حفاظتی سپاس ( پس از بررسی استانداردهای تعریف شده هر کالا و حصول اطمینان از کیفیت و مرغوبیت آن ) انجام می شود .

مدیریت

 

 

 da7

به منظور جلب رضایت مشتریان و ارائه خدمات مطلوب و به موقع ، کلیه فعالیت های گروه اعم از کارشناسی ، عقد قرارداد ، فروش و خدمات پس از فروش ، حسابداری و کارپردازی تحت نظر مستقیم مدیرعامل جناب آقای عبدالحسین موحدیان عطار در واحد مدیریت سازماندهی و نظارت می شود .

 da2

 d13

 

منوی موبایل