توسعه بازار و تبلیغات

 جهت آشنائی هرچه بیشتر عموم شهروندان و شرکت های خدماتی و ساختمانی  و ارگانهای دولتی از حوزه فعالیت های گروه حفاظتی سپاس ، کلیه امور مربوط به تبلیغات و بازاریابی و به روز رسانی سایت این گروه بصورت روزانه در دپارتمان توسعه بازار و تبلیغات انجام می پذیرد.

منوی موبایل