درب های اتوماتیک ریلی

درب اتوماتیک ریلی همان طور که ازنامش پیداست مخصوص درب هایی است که به حسب کشویی بودن در کنار دیوار حرکت می کنند . مزیت درب ریلی نسبت به درب  لولایی کم جا بودن آن است و فضای کمتری از پارکینگ را اشغال می کند.

چندی از ویژگی های در های ریلی :

  • عدم نیاز به کنترل پنل خارجی
  • حساس به هرگونه مانع واقع در گذرگاه
  • قابلیت نصب در سطح و در ارتفاع متناسب با شرایط محیطی
  • پشتیبانی توسط باتری اضطراری با قابلیت نصب داخل سیستم

منوی موبایل